Privacy- en Cookieverklaring

Sinds 25 mei 2018 moet iedereen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. De komst van de AVG heeft het juridisch kader voor de bescherming van persoonsgegevens ingrijpend veranderd. De verordening bevat uitgebreide verplichtingen voor het bedrijfsleven en versterkt de rechten van de personen waarvan gegevens worden verwerkt. Bij overtreding van de AVG kunnen aanzienlijke boetes (maximaal € 20 miljoen of 4% van de jaaromzet van een organisatie) worden opgelegd.

Impact op ons allemaal

De AVG heeft impact op elke organisatie. Ook op ons. We willen boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te allen tijde voorkomen, elke vorm van schadeclaims tegengaan, en elke vorm van reputatieschade vermijden.

Elke dag opnieuw

Demarrage fietskoeriers wil bij zijn en blijven op het gebied van privacy en security. Wij hechten dan ook veel waarde aan goede bescherming en beveiliging van personen, middelen, informatie en privacy. Daarop hebben wij onze organisatie en systemen zo goed mogelijk ingericht. Wij spannen ons elke dag opnieuw in om de regels voor bescherming en veiligheid goed toe te passen. Voor onze klanten én voor onszelf.

Passende maatregelen

We hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is onze website bijvoorbeeld voorzien van een SSL certificaat om te voorkomen dat uw persoonsgegevens in verkeerde handen vallen. Met externe partners hebben wij onderliggende contracten die veiligheid borgen.

Functionarissen Gegevensbescherming

Onze vestigingshouders treden op als Functionaris Gegevensbescherming. De franchisegever controleert of zij zich aan de afspraken rondom privacy en security houden.

Verwerken en bewaren

Wij verwerken alleen persoonsgegevens om ons werk te kunnen uitvoeren. Zo zijn er bijvoorbeeld adresgegevens nodig om onze koeriers doelgericht op pad te sturen. Of om telefonisch of per mail contact met u op te nemen. Wij bewaren gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze werden verzameld.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van een opdracht, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dergelijke gevallen wijzen wij de andere partij op de noodzaak om veilig om te gaan met deze gegevens.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om te onderzoeken hoe gebruikers onze website gebruiken. Algemene bezoekgegevens waaronder het IP-adres van devices, het tijdstip van opvraging en gegevens die browsers meesturen worden bijgehouden. Deze gegevens gebruiken wij voor analyses van het bezoek- en klikgedrag om de werking van onze website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en door ons niet aan derden verstrekt. Google brengt de verkregen informatie echter over naar servers in de Verenigde Staten en slaat de gegevens op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan de verkregen gegevens wel verstrekken aan derden als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of als andere partijen de informatie namens Google verwerken. Hier heeft Demarrage fietskoeriers geen invloed op. Meer informatie hierover leest u in het privacy beleid van Google. Hier treft u ook het privacy beleid van Google Analytics aan.

Cookies

We maken gebruik van geanonimiseerde Google Analytics cookies. Cookies met de naam ‘_ga’, ‘_gid’ of beginnend met ‘_gat’ zijn afkomstig van Google Analytics.